NL next level

15 juni 2016 – Nederland heeft kennis die we prima kunnen exporteren. Meiny Prins, algemeen directeur van Priva, over de nieuwe kijk op de toekomst.

De bizarre keuze van Ben van Beurden

De bizarre keuze van Ben van Beurden

‘Wij zijn misschien wel de grootste dividendbetaler in de wereld. Dat is ook belangrijk.’ Een opmerkelijke uitspraak van Ben van Beurden, topman van Shell, in het Financieele Dagblad van dinsdag 24 mei. Hij zei ook: ‘De grootste tien zonnecelbedrijven in de wereld investeren jaarlijks samen $ 5 mrd, shell vorig jaar $ 30 mrd. Samen hebben die tien grootste zonne-energiebedrijven nog nooit winst gemaakt en dividend uitgekeerd.’
Read more…

Businessmodellen met een luchtje

Businessmodellen met een luchtje

Sommige bedrijven en sectoren zitten gevangen in hun eigen businessmodel. Zo houden we systemen in stand die eigenlijk niet levensvatbaar zijn, omdat deze bedrijven niet in staat zijn de oude economie achter zich te laten en voor echte vernieuwing te gaan. Het zijn bedrijven die er alle belang bij hebben hun eigen cirkelredeneringen in stand te houden.
Read more…

Ambtenaren met lef

Ambtenaren met lef

Aanbestedingsregels. Ooit bedacht om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, maar in de praktijk een bureaucratische, geldverslindende draak die oneerlijke concurrentie bepaald niet uitsluit! Het Fyra-debacle en de aanbesteding van de politievoertuigen zijn natuurlijk voorbeelden die de krant haalden, maar juist de gevallen die niet de krant halen, raken kleinere ondernemers het hardst.
Read more…