Het kost mij als ondernemer steeds meer moeite om het nieuws te willen volgen. Behalve het goede nieuws dat Shell zijn olieboringen stopt in Alaska, hebben we de afgelopen weken kunnen lezen over de vele vluchtelingen, het stunten met prijzen van medicijnen, het gesjoemel met dieselauto’s en de ‘carbon bubble’.

Toch bijzonder dat Shell ooit overwogen heeft om in Alaska te gaan boren, terwijl er voor $ 100.000 mrd aan overgewaardeerde fossiele reserves zal ‘verdampen’. We hebben het niet meer nodig en dus blijft er nog heel veel olie, gas en steenkool gewoon in de bodem.

Als ondernemer kun je je hierdoor niet laten afleiden. Je moet durven doorgaan op de ingeslagen weg, vertrouwen op je visie, vasthouden aan je missie en weten dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Het mooie van een visie en een missie is dat deze altijd gebaseerd zijn op kansen. Op wat er mogelijk is. En kansen zijn er! Zeker voor een internationale onderneming als Priva, die met haar 430 collega’s technologie, producten en diensten ontwikkelt om een optimaal klimaat te kunnen creëren voor mens en plant. Met integrale oplossingen die zorgen voor een hoger rendement met minder gebruik van energie en water, zodat duurzaamheid en economische groei hand in hand gaan.

Klimaat, energie, water, mobiliteit, voedsel, gezondheid. Onderwerpen die overal in de wereld hoog op de politieke agenda staan. Met name vanwege de ontwikkeling van enorme metropolitane regio’s. Veel van deze metropolen bevinden zich in een delta. De aanwezigheid van water in de delta maakt voedselproductie, industrie en transport mogelijk.

Maar de ‘consument’ van de stad wil geen luchtverontreiniging en stinkende riolen meer. En dus zoeken deze steden naar oplossingen: efficiënte energie- en waterstromen, slimme logistiek, veilig en gezond voedsel, goede zorg, groene en schone stadsdelen. De stad wordt in de 21ste eeuw de aanjager van duurzaamheid!

Ook Nederland is zo’n stad in een delta. Met zijn aaneengesloten netwerk van grootstedelijke gebieden, snelwegen en industrie. Waar landbouw en groene ruimtes de steden met elkaar verbinden en samen met tuinbouw gezien kan worden als ‘urban farming’.

Eigenlijk is Nederland de groenste stad van de wereld. Een voorbeeld voor al die grote metropolen. We kunnen prachtige, innovatieve en zeer efficiënte oplossingen laten zien op het gebied van wonen, water, energie, mobiliteit, gezondheid en voedsel. Voor allerlei problemen waar een stad mee te maken heeft.

En we zijn vooral heel goed als het gaat om het ontwikkelen van integrale oplossingen. Ik heb het over energie uit water, wonen op het water, warmte uit de kas gebruiken voor een woonwijk, plantafval verwerken tot bouwmateriaal en fietspaden die licht geven.

Nederland heeft een gezamenlijke ambitie nodig, een thema dat inspireert en ook de topsectoren echt verbindt. Alleen zo kunnen we internationaal een statement maken, excelleren op één thema: het creëren van Sustainable Urban Delta’s. ‘Green, circular and low carbon’ als basis voor een gezond en gelukkig leven in een grootstedelijke gebied. Samen een nieuw verdienmodel ontwikkelen. Niet meer afhankelijk van het gas. En Nederland verder ontwikkelen als één groot referentieproject. We hebben al zoveel parels om internationaal zichtbaar te maken. Zulk nieuws mag ook wel eens in de krant.

Column 1 Financieele Dagblad, 03 oktober 2015