De wereld is in beweging. Langgekoesterde systemen verliezen hun status: de financiële wereld krijgt de schuld van de economische crisis die, voor wie de krant leest, televisie kijkt en de gesprekken volgt, onafwendbaar is. Maar het is te kort door de bocht om de financiële instellingen alleen maar in een kwaad daglicht te zetten.

Want veel van onze toegenomen welvaart hebben we direct te danken aan ons financiële stelsel. Daar kun je best een mening over hebben, maar de laatste vijftien jaar is economische groei wel mogelijk geweest dankzij diezelfde financiële wereld. Economische groei die ook Priva heeft gebracht waar het nu staat. En groei die ook de motor is achter de beweging die Priva nu doormaakt. Enige nuance is dus wel op zijn plaats.

Van exportbedrijf naar internationale speler

In tijden van economische crisis zijn veel landen geneigd zich terug te trekken achter hun landsgrenzen, een vorm van protectionisme. Juist in zo’n tijd is het van groot belang om zeer doordacht om te gaan met internationalisering. Juist nu is het belangrijk om dicht bij de markt, dicht bij de klant aanwezig te zijn, om het vertrouwen van de klanten te winnen én te behouden. En het vertrouwen dat we er zijn, dat we service verlenen en dat we niet weglopen, dat vertrouwen creëren we door in dezelfde tijdzone als onze klanten te werken. Van exportbedrijf naar internationale speler!

Het vertrouwen bij onze eindgebruikers hebben we ook te danken aan ons distributienetwerk. Vijftig jaar Priva, een gelegenheid waar we dankbaar voor zijn en die we niet ongemerkt voorbij laten gaan, konden we alleen maar realiseren dankzij onze trouwe dealers en partners. Veel van die dealers en partners merken de gevolgen van de economische crisis en ook Priva zal moeten anticiperen op deze ontwikkelingen.
Economische groei en winst maken heeft aan vanzelfsprekendheid verloren. Dat is een beweging die kan leiden tot een nieuwe economie van samen delen, samen beter maken. Een economie waarin gezocht wordt naar het optimale nut voor de groep, in plaats van de individuele winst voor het individu.

Beweging omzetten in energie. Dat doen we graag bij Priva.