“Vandaag voel ik mij bijzonder vereerd. Een waardering voor mijn persoonlijke motivatie om samen met anderen net dat kleine beetje te kunnen bijdragen aan een betere wereld. Klinkt misschien wat zweverig, maar als het je business is, is het alles behalve zweverig.

Ik ben blij met een initiatief als “Zakenvrouw van het Jaar”. Zolang vrouwen zich nog steeds niet voldoende bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid om zelfstandig te zijn en te blijven en daarmee de vrijheid hebben om eigen keuzes te kunnen maken, zijn dit soort initiatieven zeer welkom.

Ondanks dat ik niet zo hou van dat ‘vrouwengedoe’ (en vele vrouwen met mij hier in deze zaal), steun ik dit initiatief van harte! Terwijl ik dit verhaal aan het voorbereiden was, besefte ik ineens dat ik hier sta als zakenvrouw van het jaar 2009 voor bijna alle thema’s die op dit moment actueel zijn: ondernemerschap, duurzaamheid, innovatie, techniek en familiebedrijf.

Over Ondernemerschap… ondernemen doe je nooit alleen!! Je bent ondernemer als je ondernemerschap kunt organiseren. Nog te weinig bedrijven zien de werkelijke waarde van het stimuleren van ondernemerschap en het rendement wat dat oplevert. Want het zijn de mensen die de onderneming maken. Ondernemer zijn betekent ruimte geven aan anderen die bezig zijn met hun passie en niet met hun positie!

Water als de basis voor voedsel

Duurzaamheid … is niet zomaar een etiketje, maar ons bestaansrecht. Uiteindelijk heeft duurzaamheid namelijk alles te maken met het klimaat! Hoewel er veel aandacht is voor nieuwe oplossingen rondom energie, wordt het belang van duurzaam watergebruik nog ernstig onderschat. Van al het bruikbare water in de wereld is 10% voor consumptie, 15% voor industrie en 75% voor agro, waarvan meer dan de helft wordt verspild! Water is de basis voor voedsel! Wat duurzame voedsel-productie betreft is Nederland het kennisland in de wereld! Om bij te dragen aan de transitie naar een duurzame wereld kan Nederland internationaal van groot belang zijn.

Innovatie … Hoezo Nederland niet innovatief! Alleen: innovatie moet terug naar waar het hoort. Innovatie is veel meer dan het creëren van platforms om innovatie te stimuleren. Dat creëert vooral extra werk bij de adviseurs en allerlei ontwikkelprogramma’s bij onze kennisinstellingen, ver bij de ondernemer vandaan. En juist die ondernemer is innovatief en waarom? Hij wordt namelijk gedreven door zijn ambities om zijn bedrijf steeds beter te maken, gewoon om te overleven.
Ik sta hier voor zowel de meest innovatieve sector in Nederland, de glastuinbouw, àls voor een sector waar de komende tijd nog heel veel innovatie nodig zal zijn: namelijk de bouw. En dat is waar innovatie thuishoort: in bedrijven en tussen bedrijven.

Ook bedrijfsleven heeft  verantwoordelijkheid

Techniek … De wereld van technologie wordt steeds mooier, transparanter, maar ook complexer door alle nieuwe mogelijkheden die dagelijks lijken te ontstaan. Dit is nauwelijks meer bij te benen. Dat betekent dat als we eerlijk zijnscholen en universiteiten alleen nog generieke kennis kunnen ontwikkelen bij hun studenten en leerlingen, toegepaste kennis ontwikkelen zal door de bedrijven of brancheverenigingen zelf opgepakt moeten worden. Dat is niet erg, als we die scheidslijn maar helder houden, de verantwoordelijkheden duidelijk beleggen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Met andere woorden: het bedrijfsleven heeft ook een verantwoordelijkheid als het gaat om het ontwikkelen van onder andere haar technische kennis. En als de overheid ook in deze vorm van onderwijs durft te investeren, wordt techniek weer spannend!

Familiebedrijf … Daar sta je dan als vertegenwoordiger van het familiebedrijf! Ik spreek namens veel familiebedrijven als ik zeg dat we het op dit moment ook niet makkelijk hebben, maar we zijn gezond, niet leeggeroofd door aandeelhouders en hedgefunds, we kunnen tegen een stootje. In een familiebedrijf is nog oog voor het meest waardevolle en duurzame kapitaal van de onderneming, namelijk de mens. De klappen vallen daar waar de laatste jaren alleen nog gewerkt kon worden aan nóg betere rendementen. Waar winst een doel op zich was en niet een middel voor continuïteit, waar geen geld meer was voor innovatie en kennisontwikkeling. En juist dit laatste zal de sleutel zijn tot de echte en de nieuwe duurzame economie!

Wereldspeler in glastuinbouw en gebouwautomatisering

Al deze thema’s: ondernemerschap, duurzaamheid, innovatie, techniek en familiebedrijf, komen vandaag samen in een heel mooi bedrijf: Priva.
– Een familiebedrijf waar ruim 400 collega’s werken;
– in meer dan 70 landen in de wereld vertegenwoordigd is;
– waar duurzaamheid het bestaansrecht is omdat zij klimaatoplossingen biedt met minimaal gebruik van energie en water;
– ruim 15% van haar omzet investeert in nieuwe ontwikkelingen;
– waar hard gewerkt wordt aan het realiseren van alle randvoorwaarden om groei in persoonlijke ontwikkeling en kennis mogelijk te maken, voor haar eigen medewerkers, maar ook voor haar klanten en partners;
– waar samengewerkt wordt met andere bedrijven in grote en kleine innovaties;
– een bedrijf dat vandaag wereldspeler is in het topsegment van de glastuinbouw en een speler van formaat is als het gaat om gebouwbeheerssystemen
– een bedrijf dat vandaag door het verbinden van deze beide werelden in staat is te werken aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energie- en waterclusters.

Waar huizen, kassen en bedrijven met elkaar energie produceren en onderling verdelen. Waar duurzame energie gecombineerd wordt met comfort, gezondheid en productiviteit wat leidt tot oplossingen die een enorme bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de Europese doelstellingen op het gebied van CO2 reductie in 2020!
Dat is Priva.

Ambitie om bij te dragen aan een betere wereld

Ik ben blij dat ik daar vandaag een bijdrage aan kan leveren en daarin gestimuleerd ben door mijn man Paul. Als Paul niet achter mij had gestaan, had ik hier vandaag niet gestaan. Ik ben blij dat ik de ruimte heb gekregen van mijn vader, als pionier en oprichter van dit vandaag de dag zo mooie bedrijf. Ik ben blij dat ik het vertrouwen heb gekregen van alle mensen bij Priva om samen te werken aan de nieuwe organisatie en de nieuwe richting. De ambitie om samen met anderen te kunnen bijdragen aan een betere wereld. Die passie wil ik het komende jaar graag met u delen door aandacht te vragen voor de thema’s waar ik, samen met Priva, voor sta. Ik zal daarbij dankbaar gebruik maken van het platform dat Veuve Clicquot mij biedt.

Ik dank u voor uw aandacht”