Nederland zou morgen al een stuk duurzamer kunnen zijn. Weet je hoeveel megawatt energie en miljarden euro’s we zouden kunnen besparen als we er morgen mee zouden beginnen om de installaties van gebouwen beter af te stemmen op het gedrag van de gebruikers? Dat gaat over 20 tot 30 procent energiebesparing in zo’n 60.000 kantoren.

Priva Campus als seniorenwoning

Ons eigen kantoor is een van de eerste klimaatneutrale kantoren in Nederland. Het pand sluit helemaal aan bij onze activiteiten en doeleinden, maar kan later even gemakkelijk worden omgebouwd tot seniorenwoningen of bedrijfsverzamelgebouw. Met dit gebouw willen we laten zien dat het kan: duurzaam bouwen. De kale bouwkosten bedroegen 14 miljoen inclusief de installaties van 4 miljoen. We gingen er vanuit dat we die installatiekosten in vijf tot zeven jaar met energiebesparing terug zouden verdienen, maar het blijkt al in drie tot vijf jaar te zijn. Geen ondernemer die daar niet voor wil gaan, tenminste, niet als hij zelf eigenaar is van het gebouw. Veel projectontwikkelaars vinden de risico’s nog te groot. Zij willen de investering sneller terugverdienen, omdat ze vooral naar de korte termijn kijken.

Stimuleren van duurzaamheid

De nationale doelstelling is om in 2020 30 procent CO2-reductie te behalen ten opzichte van 1990. Als we in het huidige tempo doorgaan, gaan we dat absoluut niet halen. Terwijl het geen enkel probleem hoeft op te leveren om die doelstelling wel te halen. Daar zouden we zelfs business van kunnen maken in Nederland. Het halen van dat doel heeft nog steeds geen prioriteit. Het wordt blijkbaar pas urgent als de energieprijzen weer omhoog gaan.

We doen veel te weinig om duurzaamheid te stimuleren binnen Nederland. Je ziet het ook bij de voedselproductie. Een glastuinbouwer produceert tomaten en paprika’s in kassen. Dat gebeurt optimaal duurzaam. We mogen het nog net niet biologisch noemen, want de wortels staan in watergoten in plaats van in de volle grond, maar op die manier kan het water juist worden hergebruikt. Zo’n kas vraagt een aardige investering. Dat maakt die tomaten iets duurder dan tomaten die in het buitenland op de volle grond worden geteeld, maar wel zwaar bespoten worden. En die hogere prijs is een probleem. Want supermarkten gaan voor de laagste prijs. De consumenten moeten beter geïnformeerd worden zodat zij zelf de keuze kunnen maken tussen duurzaam geproduceerd of niet.

Uit: Duurzaam herstel/vno-ncw bilderbergconferentie 2010