De afgelopen winter was de koudste winter van de afgelopen veertien jaar, met veel sneeuw en ijs en een gemiddelde temperatuur die maar net boven het vriespunt lag. Het was ook een winter waarin veel van onze klanten, zeker onze Nederlandse tuinbouwklanten, met moeite het hoofd boven water konden houden of in een aantal gevallen zelfs moesten stoppen met hun bedrijf.

Maar: er gloort hoop! Her en der worden signalen afgegeven dat we het dieptepunt van de crisis achter de rug hebben en langzaam kunnen we gaan werken aan herstel. Voor veel bedrijven duurt het echter nog jaren vooraleer zij de klappen die zij tijdens de afgelopen crisis opliepen, hebben verwerkt en de vraag is of het einde van de recessie voor een aantal bedrijven niet te laat komt…

Heilzaam proces

Het ligt voor de hand om een crisis of recessie als bedreiging op te vatten. Immers: we voelen ons geremd in onze groeipotentie, moeten mensen naar huis sturen, soms zelfs het bedrijf sluiten.
Maar een periode van recessie en het daaropvolgende herstel biedt ook kansen voor bedrijven: je leert je overbodige ballast achter te laten, je focus op je kerncompetenties en je doelstellingen te hervinden en opnieuw je koers te bepalen. Waar staan we voor en waar gaan we voor. Zo’n proces kan heilzaam én leerzaam zijn: het zijn groeiprocessen waarin je je gezamenlijke droom hervindt.

Kansen voor groei

Snoeien doet groeien. Wie een bloementuin heeft, kent ongetwijfeld deze oude volkswijsheid. Je kunt het ook op je organisatie betrekken, of op een hele sector, op een land… Na een periode van crisis brengt herstel ook creativiteit en nieuwe kansen. Eindelijk die lastige, dwarse tak eens afzagen die het zicht op de buren belemmert, eindelijk die buxushaag eens terugsnoeien en opnieuw in vorm brengen, eindelijk kans voor jonge twijgjes om het licht te zien en uit te groeien tot volwaardige takken. Kansen voor groei, in plaats van bedreigingen. Maar je moet ze wel willen zien.

Scheppend vermogen

Ik geloof in het scheppend vermogen van de mens en dat wij mensen ons daarmee onderscheiden van de dieren. En met die creativiteit kunnen we zoveel meer. We zijn niet alleen in staat geweest om een recessie te creëren, we kunnen hem ook oplossen, als we willen. Maar dan zullen we ons wel moeten ontdoen van overtollig blad en dood hout. Niet met de botte bijl, maar met beleid. En dat betekent zo af en toe ook even afstand nemen om de grote lijnen in ogenschouw te nemen. Ik kijk er naar uit om de tuin van Nederland weer in bloei te zien komen!